Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 Prawa Konsumenckiego Kupującemu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. W przypadku odbioru osobistego zamówienia, termin ten biegnie od dnia jego odbioru w sklepie. Całość procedury odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość tutaj